Korektor modulačního zkreslení

Tento nelineární zesilovač přibližně vyrovnává zkreslení modulační obálky, vznikající v jednoduchém modulátoru, tak, že nf modulační napětí, které jde do modulátoru, zkreslí opačným způsobem, než modulátor. Po průchodu modulátorem se obě zkreslení navzájem vyruší. Obvod pracuje až do hloubky modulace 70%, při hlubší modulaci dochází k přebuzení OZ i modulačního tranzistoru a vzniká zkreslení omezením obálky.
Schéma korektoru nelineárního zkreslení modulátoruNelineární převodní charakteristiky je dosaženo zapojením dvou diod do obvodu záporné zpětné vazby. Při záporné půlvlně na výstupu při dosažení určitého napětí dioda D62 zkratuje zpětnovazební odpor R65 a zesílení se zmenší. Při kladné půlvlně naopak druhá dioda D61 odvede část zpětnovazebního proudu přes odpor R64 do zdroje 3.6 V (který slouží operačnímu zesilovači místo země), takže zesílení se zvětší. Operační zesilovač se napájí ze stabilizátoru +7,2V, jeho záporný napájecí přívod je uzemněn.
Nejlepších korekčních schopností dosahuje při kmitočtu do 1 kHz. Při vyšších  kmitočtech obvod koriguje dobře jen do menší hloubky. Je to způsobeno filtračním RC článkem R35 C29 mezi korektorem a hradlem modulačního tranzistoru, který zeslabuje a fázově posouvá vyšší harmonické složky, vzniklé v korektoru. Tím se narušuje časový průběh korigovaného napětí. Tent článek zde musí být, aby neunikalo po přívodu modulace vf napětí zpět přes korektor ven ze stíněné skříňky vf dílu.


Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
Zpět do Jeníčkova radiového doupěte
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.
Stránka byla naposledy změněna 14.11.2004. Případné dotazy, týkající se zde popisovaného přístroje, posílejte na adresu: pjenicek (zavináč) seznam . cz .