Mechanická konstrukce vf generátoru

Přístroj je zapojen na 3 univerzálních spojových deskách. Použil jsem desky, které mají všechnu nevyužitou plochu okolo pájecích bodů pokrytou zemnicí vrstvou měděné fólie. Vzhledem k tomu, že jsem stavěl jen jeden vzorek pro sebe a mnoho na něm experimentoval, nemělo smysl navrhovat plošné spoje. Přemontovávat již oživený a seřízený vf přístroj na plošný spoj, to znamená znovu se potýkat s parasitními vazbami, znovu vše seřizovat a měřit. Užitek z plošných spojů se projeví až při opakované výrobě a když máme standardní součástky.  Budu-li stavět další takovýto přístroj, spoje navrhnu a vyrobím. Předpokládám, že pokud si budete přístroj vyrábět, stejně si jeho uspořádání upravíte podle vašich součástek a výrobních možností. Pro představu o mechanickém uspořádání v blízké době zveřejním náčrtky nebo fotografie vnitřku přístroje s popisky.
Aparát je opatřen dvojitým stíněním. Celý přístroj je v plechové skříňce a funkční bloky, které vyzařují vf elektromagnetické pole nebo jsou na něj citlivé, mají uvnitř skříňky ještě samostatné stínění. Dvě desky s vysokofrekvenčními obvody jsou zavřeny v menší vnitřní skříňce a samostatný válcový stínicí kryt má také výstupní dělič.
Stíněný výstupní dělič i s otočným přepínačem jsem získal z rozbitého vf generátoru. Amatérská výroba otočného stíněného přepínače by byla velmi pracná, na domácí výrobu je jednodušší tlačítkové přepínání. Pokud budete dělič stavět, doporučuji ho vytvořit jako řadu útlumových článků T nebo PI 10 dB a 20 dB za sebou. Každý článek se bude zapínat jedním tlačítkem Isostat, umístěným ve zvláštní komůrce plechové stínicí krabičky. Přepážky důkladně připájejte a v místě styku stěn s víčkem zhotovte pružné pacičky, aby byl kryt spojen se stěnami po celém obvodě a s přepážkami po celé jejich délce.
Výstupní konektor s přepínačem odporů na přizpůsobení impedance jsou připevněny na přední panel vnější skříně a zezadu stíněny plechovou krabičkou.
Oscilátory s cívkami se nacházejí na první desce. Přepínače frekvenčních pásem jsou zadním okrajem připevněny k desce s cívkami. Vývody cívek jsem s přepínači rozsahů spojil nejkratší cestou. Po vyzkoušení správné funkce a hrubém seřízení jsem vývody cívek přilepil k podkladu voskem, aby se nemohly chvět. To je nutné pro dosažení dobré stálosti kmitočtu. Kmitočtové rozsahy přesně slaďujeme až po přilepení drátů. V blízkosti tlačítkového přepínače pro nejvyšší rozsah kmitočtů je krátkými tlustými dráty o průřezu 2,5 mm2 připojen ladicí kondenzátor.
Na druhé desce jsou oddělovače, regulátor amplitudy, modulátor s korektorem, výstupní zesilovač a detektor výstupního napětí s korektorem. Obě desky s vf obvody  i s ladicím kondenzátorem a potenciometrem na nastavení výstupního napětí jsou uzavřeny ve skříňce z hliníkového plechu. Pod spoji mezi kryty a neodnímatenými částmi jsou na pevných částech připevněny pásky z bronzového plechu s řadou kontaktních paciček, které zajišťují vodivé spojení nezi spodkem a krytem po celé délce spár, tak aby vf proudy neunikaly ven. Skříňku, ladicí kondenzátor i převod jsem získal z porouchaného signálního generátoru. Jedno z převodových kol bylo vyrobeno z tvrdého plastu, takže hřídel ladicího kondenzátoru je izolovaná od krytu. Kondenzátor je uzemněn jen dvojitým drátem tlustým 1,8 mm, který vede na desku s cívkami. Izolovaný převod zabraňuje vzniku zemní smyčky přes hřídel kondenzátoru a kryt. Zemní plocha desek s vf obvody je spojena se stínicím krytem jen tělesem výstupního BNC konektoru. Okolo upevňovacích šroubků je měděná fólie oškrábána.  Přední nosná stěna je z 4mm tlustého plechu a nese ladicí převody, ovládací prvky a kostru ze železných sloupků. Ke kostře jsem přišrouboval obě desky s obvody. Ostatní stěny z 1mm plechu jsou odnímatelné. Zadní stěnou procházejí dva BNC konektory pro výstupní vf napětí a šest průchodkových kondenzátorů 2n2 pro stejnosměrná napětí a přívod modulace.
Nekrytá je třetí deska, nesoucí nízkofrekvenční obvody, tj. modulační oscilátor, emitorový sledovač  a měřič modulačního napětí.
Vedení od vf skříňky k děliči a od děliče k výstupnímu konektoru tvoří koaxiální kabely s BNC konektory.
Vnitřní stínění jsou od vnější skříňky izolovaná, jediné vf spojení zemí zajišťuje plášť koaxiálního kabelu. Vnitřní skříňka je připevněna plastovými distančními sloupky.
Přívody stejnosměrných a nf napětí jsou pro vf proudy odděleny tlumivkami nebo odpory.Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
Zpět do Jeníčkova radiového doupěte
 
  Stránka byla naposledy změněna 14.11.2004. Případné dotazy, týkající se zde popisovaného přístroje, posílejte na adresu: pjenicek (zavináč) seznam.cz .
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.