Nízkofrekvenční RC oscilátor 400 Hz

Použil jsem klasický tranzistorový RC oscilátor se čtyřmi derivačními RC články ve zpětné vazbě. Tranzistor zapojený se společným emitorem obrací fázi zesilovaného střídavého napětí o 180 stupňů. Na pracovním kmitočtu RC články posouvají fázi také o 180 stupňů, takže vzniká kladná zpětná vazba. Je-li zesílení tranzistoru větší, než útlum RC článků, obvod se rozkmitá. Obvod nemůže kmitat na jiné frekvenci, protože fázový posuv řady derivačních RC článků se s kmitočtem zmenšuje a správný posuv 180 stupňů, nutný pro vznik kmitů, nastává jen na jedné frekvenci.Nízkofrekvenční RC oscilátor 400 HzOdpor R75 mezi bází a kolektorem dodává bázi stejnosměrné předpětí, stabilizuje pracovní bod a vytváří zápornou zpětnou vazbu, která tranzistor linearizuje, snižuje a stabilizuje přebytek zesílení a tím zmenšuje zkreslení. Neblokovaný emitorový odpor R78 15 ohmů tvoří další zápornou vazbu, která také zmenšuje zkreslení a stabilizuje zisk. Zápornými zpětnými vazbami je zisk tranzistoru snížen tak, aby oscilátor pracoval jen s malým přebytkem zesílení. Kmitočet jemně doladíme paralelním připojováním menších kondenzátorů. Krátkodobá stálost kmitočtu je lepší než 1%.
 
 Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
Zpět do Jeníčkova radiového doupěte
 
  Stránka byla naposledy změněna 14.11.2004. Případné dotazy, týkající se zde popisovaného přístroje, posílejte na adresu: pjenicek (zavináč) seznam . cz .
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.