Postup montáže a oživování vf generátoru

Přístroj stavíme a oživujeme postuoně po částech.
  1. Navineme cívky, změříme indukčnost a Q - viz měření Q osciloskopem a impulsním generátorem. Pokud by bylo Q nápadně malé, došlo ke zkratu mezi závity.
  2. Zapojíme oscilátor a stabilizátor amplitudy. Na nejvyšším rozsahu seřídíme trimrem stabilizátor a zvolíme pokusně odpor R1 u bázového vinutí oscilátorové cívky tak, abychom dostali stálé výstupní napětí při ladění vcelém rozsahu. Naladíme jádrem cívky a kapacitním trimrem žádaný kmitočtový rozsah a znovu zkontrolujeme stálost napětí při ladění. Vodiče přilepíme voskem a znovu zkontrolujeme naladění.
  3. Na nižších rozsazích zapojujeme cívky, pokusně zvolíme bázové odpory tak, aby oscilátor pracoval s malým přebytkem zisku a výstupní napětí bylo stálé a nezkreslené. Naladíme kmitočtové rozsahy podobným postupem jako u prvního rozsahu.
  4. Znovu zkontrolujeme kmitočty a stálost amplitud na všech rozsazích a při odchylkách doladíme. Sousední součástky, pokud nejsou odstíněny, se navzájem mírně ovlivňují.
  5. Zapojíme modulátor bez korektoru a vybereme tranzistor T7 podle nejmenšího zkreslení.
  6. Zapojíme a vyzkoušíme výstupní zesilovač.
  7. Sestavíme korektor modulace a dostavíme pokusně hodnoty součástek na nejmenší zkreslení - viz měření modulace.
  8. Zapojíme měřič výstupního napětí, ověříme citlivost a linearitu a příp. seřídíme hodnoty součástek v linearizačním zesilovači. Výstupní napětí měříme vf milivoltmetrem nebo dobře zkalibrovaným osciloskopem.
  9. Sestavíme nf oscilátor, nastavíme prac. bod odporem mezi bází a kolektorem, volbou emitorového odporu R76 nastavíme malý přebytek zisku, aby oscilátor kmital s dostatečnou amplitudou, ale nezkresloval. Připojováním menších kondenzátorů paralelně ke zpětnovazebním kondenzátorům jemně nastavíme kmitočet.
  10. Sestavíme nf voltmetr, seřídíme změnou odporu R93 tak, aby údaj souhlasil na 3/4 rozsahu.Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
Zpět do Jeníčkova radiového doupěte
 
  Stránka byla naposledy změněna 14.11.2004. Případné dotazy, týkající se zde popisovaného přístroje, posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam.cz .
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.